Her er du: Hjem » Om Lysgaard Vinduer & Døre » Salgs- og leveringsbetingelser

Bemærk:
Grundet nye EU-krav (GDPR) d. 25. maj 2018 opdateres vores:
Salgs- og leveringsbetingelser, Vilkår for Brug, Databehandleraftale, Privatlivspolitik og Cookie Politik!

Tak fordi du besøger Lysgaard-vinduer.dk´s Salgs- og leveringsbetingelser.
Vi opdaterer vores Salgs- og leveringsbetingelser pr. 25. maj 2018.
Her er nogle af de ændringer, du vil finde:

  • Vi har opdateret vores Salgs- og leveringsbetingelser til at afspejle ændringer i lov om beskyttelse af personlige oplysninger.
  • Vi har tilføjet detaljer om dine muligheder til at administrere de oplysninger, du deler med os, og de nye værktøjer vi har oprettet for at hjælpe dig med at gøre det.

Denne opdaterede Salgs- og leveringsbetingelser giver dig mere kontrol over dine oplysninger og forklarer tydeligere, hvordan vi bruger dem. Vores grundlæggende forpligtelser vedrørende dit privatliv er ikke ændret, herunder forpligtelsen til aldrig at sælge dine data.

Du kan læse den opdaterede Salgs- og leveringsbetingelser nedenfor.

Vi har synkroniseret på tværs af hele websitet og laver også nogle relaterede ændringer i vores:

Som altid, tak for at du benytter Lysgaard-vinduer.dk.
Du er velkommen til at sende os en mail til , hvis du har spørgsmål eller feedback.

Indholdsfortegnelse

1. Ændringer i denne Salgs- og leveringsbetingelser

Vi kan opdatere disse Salgs- og leveringsbetingelser fra tid til anden. Hvis vi gør det, giver vi dig besked om eventuelle væsentlige ændringer, enten ved at give dig besked på webstedet eller ved at sende dig en mail. Nye versioner af denne Salgs- og leveringsbetingelser finder aldrig anvendelse med tilbagevirkende kraft – vi fortæller dig den nøjagtige dato, de træder i kraft. Hvis du fortsætter med at bruge Lysgaard-vinduer.dk efter en ændring, betyder det at du accepterer denne Salgs- og leveringsbetingelser.

2. Hvem vi er

Lysgaard Vinduer & Døre A/S (sammen med repræsentanter, konsulenter, medarbejdere og direktører - kollektivt "Lysgaard Vinduer & Døre A/S og Lysgaard-vinduer.dk", "vi" eller "os") tilbyder information igennem artikler og produktsider, der hjælper ejere af private hjem med rådgivning, salg, levering og montage af nye vinduer og døre. Vores hovedservice er vores salgs- og montageydelser af vinduer og døre. Vi er en virksomhed baseret på salg i Danmark.
Lysgaard Vinduer & Døre A/S
Roskildevej 40
3650 Ølstykke
Danmark
CVR-nummer: 41473975
Telefon: (+45) 47 16 14 18
E-mail:
Website: https://www.lysgaard-vinduer.dk

3. Sådan gælder denne Salgs- og leveringsbetingelser

Denne Salgs- og leveringsbetingelser beskriver de oplysninger, vi indsamler fra dig, hvordan vi bruger disse oplysninger og vores retsgrundlag til at gøre det. Det dækker også, om og hvordan disse oplysninger kan deles og dine rettigheder og valg vedrørende de oplysninger, du giver os. Hvis du ser et ord med stort begyndelsesbogstav, er det defineret i vores Vilkår for Brug.

Vi bruger Privatlivsinformationer som beskrevet i vores Privatlivspolitik.
Vi bruger cookies og lignende teknologier som beskrevet i vores Cookie Politik.

Ved at benytte de Services som tilbydes af Lysgaard-vinduer.dk, anerkender du at du har accepteret vores Vilkår for Brug, og at du har læst og forstået denne Salgs- og leveringsbetingelser, vores Databehandleraftale, Privatlivspolitik og Cookie Politik.

4. Anvendelse

4.1 Anvendelse
Salgs- og leveringsbetingelser (”Betingelserne”) gælder for alle aftaler med Lysgaard Vinduer & Døre A/S‘s, CVR-nummer: 41473975, (”Virksomheden”) salg og levering af serviceydelser & montering af vinduer og døre til private- og erhvervskunder (”Kunder”).

5. Aftalegrundlag

5.1 Aftalegrundlag
Betingelserne udgør sammen med Virksomhedens tilbud og ordrebekræftelser det samlede aftalegrundlag om Virksomhedens salg og levering af serviceydelser til kunden (”Aftalegrundlaget”). Kundens indkøbsbetingelser trykt på ordrer eller på anden måde meddelt til Virksomheden udgør ikke en del af Aftalegrundlaget.

5.2 Ændringer og tillæg
Ændringer af og tillæg til Aftalegrundlaget er kun gældende, hvis parterne har aftalt dem skriftligt.

6. Serviceydelser

6.1 Standard
De serviceydelser, som Virksomheden sælger og leverer til kunden, udføres for de aftalte arbejder.

De serviceydelser, som Virksomheden sælger og leverer til kunden, udføres håndværksmæssig korrekt og er omfattet af “Almindelige betingelser for arbejder og leverancer i bygge- og anlægsvirksomhed” af 21. juni 2018 (AB 18) med nedennævnte tilføjelser og fravigelser.

Desuden gælder Dansk Byggeris standardforbehold af maj 2008 som serviceydelser er omfattet af. Det forudsættes, at der stilles velfærdsforanstaltninger til rådighed for Virksomhedens ansatte i henhold til arbejdstilsynets bekendtgørelse nr. 1516 af 16. december 2010 om indretning af byggepladser og lignende steder.

Hvis den i tilbuddet angivne leveringstid for arbejde og materiel ikke kan overholdes på grund af dokumenteret indgang af andre ordrer indkommet inden modtagelse af accept, optages der forhandling om ændret leveringstid. Fører denne forhandling ikke til et resultat, forbeholder Virksomheden sig helt eller delvist at træde tilbage fra sit tilbud uden at der kan rejse krav for misligholdelse af kontrakten.

I Virksomhedens tilbud og aftaler hvor det står beskrevet indgår der udgifter til stilladsleje, hejs, kran og anden byggepladsindretning. Vi står ikke for indkørsel og tilgængelighed til egne maskiner i forhold til at kunne trille vores maskiner ind til entrepriseområdet.

6.2 Kundens medvirken
Kunden skal give Virksomheden adgang til personale, bolig og oplysninger, i det omfang det er nødvendigt for at udføre serviceydelserne.

6.3 Lovgivning og standarder
Virksomheden er ikke ansvarlig for, at serviceydelserne opfylder lovgivning eller standarder eller kan anvendes til konkrete formål, medmindre parterne har aftalt andet skriftligt.

7. Returvarer

7.1 Returnering af Returvarer
Lagervare tages retur, og modtages kun franko i ubeskadiget, samt rengjort stand, og udelukkende efter forudgående aftale. Virksomheden fratrækker et returneringsfradrag på 20 % af den fakturerede værdi fra kreditnotaen. Returnering af vare skal foretages inden 14 dage fra fakturadato. Specielt hjemtagne eller specielt fremstillede produkter og vare tages ikke retur.

8. Pris og betaling

8.1 Pris
Prisen for serviceydelserne følger Virksomhedens gældende prisliste på det tidspunkt, hvor Virksomheden bekræfter kundens ordre, medmindre parterne har aftalt andet skriftligt. Virksomheden samarbejder med tredjeparter til levering af tredjeparts serviceydelser til Virksomhedens kunder. Tredjeparts priser indhentes som tredjeparts gældende dagspriser. Ved kundens brug af Virksomhedens serviceaftaler kan Virksomhedens og tredjeparts priser ændres uden varsel. Alle priser er eksklusive og inklusive moms.

8.2 Betaling
Kunden skal betale alle fakturaer for serviceydelser senest Netto 5 dage, medmindre parterne har aftalt andet skriftligt. Ved kundens brug af Virksomhedens serviceaftaler aftales der individuelle betalingsfrister og hyppighed.

9. Vederlagsfri bistand ved teknisk vejledning og måltagning

9.1 Teknisk vejledning og måltagning
Hvor andet ikke er beskrevet, har Virksomheden hvor der er tilbudt vederlagsfri bistand ved teknisk vejledning og måltagning, det fulde ansvar i forbindelse med tilbud, som giver anledning til ordre, når dette danner belæg for fremsendt ordrebekræftelse. Hvis anden skriftlig aftale ikke er indgået, og der i tilbudsfasen tilbydes vederlagsfri bistand ved teknisk vejledning og måltagning, og tilbud ikke giver anledning til ordre, er Virksomheden herefter uden ansvar for den tekniske vejledning og måltagning. Det er kundens ansvar at kontrollere den øvrige specifikation i ordrebekræftelsen, dog ikke måltagning, samt at denne er i henhold til kundens ønske og aftale. Herunder kontrol af blandt andet, beslåning/hængsling og slagretning, farver samt udseende og opdelinger ligesom bestilling og ønsker om ekstraudstyr, glas, profiler, beslag samt øvrige specielle detaljer kontrolleres af kunden.

10. Forsinket betaling

10.1 Rente
Betalingsbetingelser fremgår at ordrebekræftelsen/fakturaen. Hvis køber ikke overholder betalingsbetingelserne, skal der fra forfaldsdatoen svares renter og rykkergebyrer som udgør 0,7 % pr. måned samt rykkergebyr á kr. 100,00 inkl. moms pr. rykkerskrivelse. Hvis levering ikke kan finde sted til den aftalte leveringstid pga. kundens forhold, er Virksomheden berettiget til at fremsende faktura, hvor der kræves rettidigt betaling, som hvis levering havde fundet sted. A conto-betalinger som fremgår af ordrebekræftelse skal betales senest 5 dage efter modtagelse af leverancen.

10.2 Ophævelser
Hvis kunden undlader at betale en forfalden faktura for serviceydelser senest 5 dage efter at have modtaget skriftligt påkrav om betaling fra Virksomheden, har Virksomheden ud over rente efter pkt. 10.1 ret til at: (i) ophæve salget af de serviceydelser, som forsinkelsen vedrører, (ii) ophæve salget af serviceydelser, som endnu ikke er leveret til kunden, eller kræve forudbetaling herfor, og/eller (iii) gøre andre misligholdelsesbeføjelser gældende.

11. Tilbud, ordrer og ordrebekræftelser

11.1 Tilbud
Priserne er ekskl. og inkl. moms, baseret på en samlet ordre og levering. Virksomhedens tilbud er gældende i 30 dage fra den dato, tilbuddet er dateret, medmindre andet fremgår af tilbuddet. Accept af tilbud, der er Virksomheden i hænde efter acceptfristens udløb, er ikke bindende for Virksomheden, medmindre Virksomheden meddeler kunden andet.

Det er kundens ansvar at gennemgå og kontrollere at tilbuddet er i overensstemmelse med kundens ønske. Dette gælder ligeledes, hvor der er givet pris ud fra udbudsmateriale. Ligeledes kan tilbud afvige i forhold til udbudsmaterialet. Hvis andet ikke er beskrevet, anvendes de standardprofiler, -dimensioner og -beslag som den valgte vinduesproducent anvender.

11.2 Ordrer
Kunden skal sende ordrer på serviceydelser til Virksomheden skriftligt. En ordre skal indeholde følgende oplysninger for hver ordret serviceydelse: (i) Ordrenummer, (ii) Ydelsesnummer, (iii) Beskrivelse af ydelse, (iv) Pris, (v) Betalingsbetingelser, og (vi) Leveringsdato.

11.3 Ordrebekræftelser
Virksomheden tilstræber at sende bekræftelse eller afslag af en ordre på serviceydelser til kunden skriftligt senest 5 arbejdsdage efter modtagelse af ordren. Bekræftelser og afslag af ordrer skal være skriftlige for at binde Virksomheden.

Ordrebekræftelser hvorpå Virksomheden yder vederlagsfri måltagning, har Virksomheden det fulde ansvar for at måltagningen er udført korrekt, hvis andet ikke fremgår af bekræftelsen. Det er kundens ansvar at øvrige specifikationer i bekræftelsen er i henhold til kundens ønsker, ligesom det er kundens ansvar at elementmål og beslåning mm. kontrolleres før montering, således at eksisterende ikke demonteres unødigt ved evt. fejlopmåling fra Virksomheden.

Enhver ordre er bindende og bekræftes skriftligt overfor kunden med angivelse af forventet leveringsuge og rettefrist, samt evt. et a conto-beløb hvis Virksomheden forestår montagen.

11.4 Ændring af ordrer
Kunden er berettiget til skriftligt at ændre i ordren hvis ændring er modtaget af Virksomheden inden rettefristens udløb. Annullering er mulig hvis denne er modtaget inden rettefristens udløb, dog debiteres køber 10 % af det samlede beløb. Ved annullering af ordre hvor på Virksomheden har ydet vederlagsfri bistand ved teknisk vejledning og måltagning på kundens adresse vil kunden ydermere blive debiteret for omkostninger forbundet med bistanden for den tekniske vejledning og måltagning. I begge tilfælde debiteres minimum kr. 1.250, – inkl. moms (kr. 1.000, – ekskl. moms).

11.5 Uoverensstemmende vilkår
Hvis Virksomhedens bekræftelse af en ordre på serviceydelser ikke stemmer overens med kundens ordre eller Aftalegrundlaget, og kunden ikke ønsker at acceptere de uoverensstemmende vilkår, skal kunden meddele det til Virksomheden skriftligt senest 5 arbejdsdage efter modtagelse af ordrebekræftelsen. I modsat fald er kunden bundet af ordrebekræftelsen.

12. Levering

12.1 Leveringstid
Virksomheden leverer serviceydelser senest til den tid, der fremgår af Virksomhedens ordrebekræftelse. Virksomheden har ret til at levere før den aftalte leveringstid, medmindre parterne har aftalt andet.

Levering finder sted på kundens adresse, eller efter særlig aftale på angivet byggeplads. Ved levering på byggeplads sker aflæsning ved nærmeste punkt i forhold til fast farbar vej. Ved levering kan der efter kundens ønske aftales en leveringsdato hvor aflæsning vil finde sted. Virksomheden kan dog ikke garantere et fast klokkeslæt for hvornår leveringen vil finde sted. Levering finder sted på fast vej ved vognkant. Det er kundens pligt at kontrollere at det korrekte antal enheder er leveret. Hvis dette ikke skulle være tilfældet, meddeles fejlen straks til Virksomheden i henhold til betingelser jf. punkt 12.2 Modtagelse og reklamationer.

12.2 Modtagelse og reklamationer
Kunden skal undersøge alle serviceydelser ved leveringen. Hvis kunden opdager en fejl eller mangel, som kunden ønsker at påberåbe sig, skal den straks meddeles skriftligt til Virksomheden. Hvis en fejl eller mangel, som kunden har opdaget eller burde have opdaget, ikke straks meddeles skriftligt til Virksomheden, kan den ikke senere gøres gældende.

Kunden er forpligtiget til, hvad enten disse er afhentet på Virksomhedens adresse eller leveret på byggeadresse, inden varernes forarbejdning/ibrugtagning, at sikre sig at disse er korrekte og mangelfri, samt at leveringen stemmer overens med ordrebekræftelsen/fakturaen. Hvis kunden har indsigelser til leverancen, meddeles fejlen indenfor 24 timer til Virksomheden efter afhentnings-/leveringstidspunkt. Alle indsigelser, reklamationer, fejl og mangler skal meldes skriftlig med vedlagt billedmateriale som dokumentation. Reklamationer i forbindelse med fejl og mangler samt levering, vil blive behandlet skriftligt. Virksomheden sørger for at fejl og mangler bliver udbedret i henhold til de normale betingelser og standarder. Der henvises herefter til Vinduesindustriens og Glasbranchens visuelle retningslinjer og betingelser. Virksomheden forbeholder sig ret til at fakturere forbrugt tid ved uberettiget reklamation, dog debiteres minimum kr. 1.243,75 inkl. moms (kr. 995,00 ekskl. moms) ved uberettiget reklamation. Virksomheden har i forbindelse med reklamation ret til at fremsende faktura på det fulde beløb. Kunden er berettiget til at tilbageholde et beløb svarende til den udgift der er forbundet med udbedring af reklamationen, indtil reklamation er udbedret. Virksomheden fraskriver udtrykkeligt ansvar for tabt arbejdsfortjeneste, driftstab, dagbøder og andre tab som kunden måtte få i den forbindelse.

13. Forsinket levering

13.1 Meddelelse
Virksomheden hæfter ikke for forsinkelser, der skyldes force majeure, forsinkelse eller leveringsvanskeligheder fra Virksomhedens leverandører, transporthindringer, samt andre afbrydelser i driften, som ligger uden for Virksomhedens kontrol. I de tilfælde, hvor Virksomheden i henhold til ovennævnte har forbeholdt sig ansvarsfrihed, berettiger overskridelse af leveringstiden ikke kunden til at annullere ordren, medmindre omstændigheden kan påregnes at vare over 3 måneder. Hvis leveringstiden i øvrigt overskrides væsentligt, og overskridelsen er til betydelig ulempe for kunden, er kunden berettiget til skriftligt overfor Virksomheden at kræve levering og samtidig fastsætte en endelig frist herfor. Denne frist skal være rimelig under hensyn til den allerede indtrufne forsinkelse. Virksomheden kan ved forsinkelser aldrig gøres ansvarlig for driftstab, avancetab, tabt arbejdsfortjeneste, eller andet indirekte tab, herunder udgifter vedrørende kran- og stilladsleje.

Hvis Virksomheden forventer en forsinkelse i leveringen af serviceydelser informerer Virksomheden kunden om det og oplyser samtidig årsagen til forsinkelsen og ny forventet leveringstid. Virksomheden er berettiget til tidsfristforlængelse, når det følger af AB 18, § 39, samt når:

  • Nedbør, lav temperatur, vind eller andet vejrlig forhindrer eller forsinker arbejdet.
  • Arbejdet standses eller sinkes af offentlige påbud eller forbud fra Arbejdstilsynet, der ikke klart og udtrykkeligt følger af Lovgivning, myndighedsanvisninger, reglementer eller tilsvarende alment gældende retningslinjer.

Ved Virksomhedens ansvarspådragende forsinkelse – jf. AB 18, § 40 – betaler Virksomheden en dagbod på kr. 0,- pr. arbejdsdag af kontraktsummen inkl. moms.

13.2 Ophævelse
Hvis Virksomheden undlader at levere serviceydelser senest 30 dage efter den aftalte leveringstid af årsager, som kunden er uden ansvar for, kan kunden ophæve den eller de ordrer, der er berørt af forsinkelsen, uden varsel ved skriftlig meddelelse til Virksomheden. Kunden har ikke andre rettigheder i anledning af forsinket levering.

14. Montering

14.1 Monteringen
Hvor Virksomheden forestår montering vil materialevalget samt den indvendige og udvendige afslutning, anvendes, foretages og udføres efter bedste skøn. Der tages forbehold for løse og dårlige sten, puds, ståltegl, sålbænke og fliser mm. samt hvad hulmure kan indeholde og hvor vidt disse er lukket af i false/lysninger, skjulte ledninger og rørføring. Desuden gør vi opmærksom på at der må forventes og accepteres rester og efterladenskaber efter eksisterende fugematerialer. Hvis ikke andet er beskrevet er følgende nævnte arbejder altid inkl. og ekskl. moms i tilbud/ordre -maler, murer, vvs/blikkenslager, elektriker, herunder også demontering og nedtagning af gardiner, persienner, markiser, alarmer og ringeklokker mm. Virksomheden forbeholder sig ligeledes ret til at fakturere forbrugt tid, samt materialeforbrug opstået i forbindelse med monteringen, forårsaget af uforudsigelige udgifter, samt øvrige forhold oplyst jf. vores Salgs- og leveringsbetingelser. Virksomheden forbeholder sig retten til at afvente påbegyndelse af montagen indtil a conto-beløbet er modtaget for leverancen af vinduer og døre.

15. Garanti

15.1 Garanti
Virksomheden garanterer, at serviceydelser er fri for væsentlige fejl og mangler ved afleveringsforretning. Afleveringsforretning defineres som netto 5 dage fra afsluttet arbejde på kundens adresse.

15.2 Undtagelser
Virksomhedens garanti omfatter ikke fejl eller mangler, der skyldes: (i) tredjeparts serviceydelser, (ii) brug i strid med Virksomhedens eller tredjeparts instruktioner eller almindelig praksis eller til ikke-aftalte formål, (iii) afhjælpning eller ændring udført af andre end Virksomheden, eller (iv) andre forhold, som Virksomheden er uden ansvar for.

15.3 Meddelelse
Hvis kunden opdager en fejl eller mangel under eller efter montagen, som kunden ønsker at påberåbe sig, skal den straks meddeles skriftligt til Virksomheden dog senest ved afleveringsforretningen. Hvis en fejl eller mangel, som kunden opdager eller burde have opdaget, ikke straks meddeles skriftligt til Virksomheden dog senest ved afleveringsforretning, kan den ikke senere gøres gældende. Kunden skal give Virksomheden de oplysninger om en meddelt fejl eller mangel, som Virksomheden beder om.

15.4 Undersøgelse
Inden rimelig tid efter at Virksomheden har modtaget meddelelse fra kunden om en fejl eller mangel og undersøgt kravet, meddeler Virksomheden kunden, om fejlen eller manglen er omfattet af garanti. Ved Virksomhedens services kan Virksomheden om nødvendigt udarbejde ét nyt serviceeftersyn til brug for fejlsøgning. Dette ene serviceeftersyn er på Virksomhedens regning.

15.5 Afhjælpning
Inden rimelig tid efter at Virksomheden har afgivet meddelelse til kunden efter pkt. 15.4 om, at en fejl eller mangel er omfattet af garanti, afhjælper Virksomheden fejlen eller manglen.

15.6 Ophævelse
Hvis Virksomheden undlader at afhjælpe en fejl eller mangel omfattet af garanti inden rimelig tid efter, at Virksomheden har givet meddelelse til kunden efter pkt. 15.4, af årsager, som kunden er uden ansvar for, og fejlen eller manglen ikke er afhjulpet inden en rimelig frist på mindst 60 dage, kan kunden ophæve den eller de ordrer, der er berørt af fejlen eller manglen, uden varsel ved skriftlig meddelelse til Virksomheden. Kunden har ikke andre rettigheder i anledning af fejl eller mangler ved serviceydelser end dem, der udtrykkeligt fremgår af pkt. 15.

16. Ansvar

16.1 Ansvar
Hver part er ansvarlig for egne handlinger og undladelser efter gældende ret med de begrænsninger, der følger af Aftalegrundlaget. Ved serviceydelser der leveres af tredjepart, er det tredjepart som er ansvarlig.

16.2 Indirekte tab
Uanset eventuelle modstående vilkår i Aftalegrundlaget er Virksomheden ikke ansvarlig over for kunden for indirekte tab, herunder tab af produktion, salg, fortjeneste, tid eller goodwill, medmindre det er forårsaget forsætligt eller groft uagtsomt.

16.3 Force majeure
Uanset eventuelle modstående vilkår i Aftalegrundlaget er Virksomheden ikke ansvarlig over for kunden for manglende opfyldelse af forpligtelser, som kan henhøres til force majeure. Ansvarsfriheden består, så længe force majeure består. Som force majeure anses forhold, der er uden for Virksomhedens kontrol, og som Virksomheden ikke burde have forudset ved aftalens indgåelse. Eksempler på force majeure er usædvanlige naturforhold, krig, terror, brand, oversvømmelse, hærværk, tredjeparts serviceydelser og arbejdsstridigheder.

17. Immaterielle rettigheder

17.1 Ejendomsret
Den fulde ejendomsret til alle immaterielle rettigheder, der opstår i forbindelse med Virksomhedens udførelse af serviceydelser, herunder de services som beskrevet i pkt. 6.1, tilhører Virksomheden.

17.2 Krænkelse
Virksomheden er ikke ansvarlig for leverede serviceydelsers krænkelse af tredjeparts immaterielle rettigheder, medmindre krænkelsen er forsætlig. I det omfang Virksomheden måtte blive mødt med påstand om leverede serviceydelsers krænkelse af tredjeparts immaterielle rettigheder, skal kunden holde Virksomheden skødesløs, medmindre krænkelsen er forsætlig.

18. Fortrolighed

18.1 Videregivelse og brug
Kunden må ikke viderebringe eller bruge eller sætte andre i stand til at bruge Virksomhedens erhvervshemmeligheder som f.eks. vores måltagning, aftaler og tilbudsmaterialer eller andre oplysninger uanset art, som ikke er offentligt tilgængelige.

18.2 Beskyttelse
Kunden må ikke på utilbørlig måde skaffe sig eller forsøge at skaffe sig kendskab til eller rådighed over Virksomhedens fortrolige oplysninger som beskrevet i pkt. 18.1. Kunden skal omgås og opbevare oplysningerne forsvarligt for at undgå, at de utilsigtet kommer til andres kundskab.

18.3 Varighed
Parternes forpligtelser efter pkt. 18.1-18.2 gælder under parternes samarbejde og uden tidsbegrænsning efter samarbejdets ophør uanset årsagen til ophøret.

19. Gældende lov og værneting

19.1 Gældende lov
Parternes samarbejde er i alle henseender underlagt dansk ret.

19.2 Værneting
Enhver tvist, som måtte opstå i forbindelse med parternes samarbejde, skal afgøres ved Københavns Byret.

Disse opdaterede betingelser træder i kraft den 25. maj 2018 kl. 12.00 dansk tid, og gælder for alle handler, der blev gennemført på Lysgaard-vinduer.dk på det tidspunkt eller efter den dato.

Med venlig hilsen

Lysgaard Vinduer & Døre A/S

Der tages forbehold for trykfejl
Sidst opdateret: 18. september 2020