Her er du: Hjem » Om Lysgaard Vinduer & Døre » Salgs- og leveringsbetingelser

Bemærk:
Grundet nye EU-krav (GDPR) d. 25. maj 2018 opdateres vores:
Salgs- og leveringsbetingelser, Vilkår for Brug, Databehandleraftale, Privatlivspolitik og Cookie Politik!

Tak fordi du besøger Lysgaard-vinduer.dk´s Salgs- og leveringsbetingelser.
Vi opdaterer vores Salgs- og leveringsbetingelser pr. 25. maj 2018.
Her er nogle af de ændringer, du vil finde:

  • Vi har opdateret vores Salgs- og leveringsbetingelser til at afspejle ændringer i lov om beskyttelse af personlige oplysninger.
  • Vi har tilføjet detaljer om dine muligheder til at administrere de oplysninger, du deler med os, og de nye værktøjer vi har oprettet for at hjælpe dig med at gøre det.

Denne opdaterede Salgs- og leveringsbetingelser giver dig mere kontrol over dine oplysninger og forklarer tydeligere, hvordan vi bruger dem. Vores grundlæggende forpligtelser vedrørende dit privatliv er ikke ændret, herunder forpligtelsen til aldrig at sælge dine data.

Du kan læse den opdaterede Salgs- og leveringsbetingelser nedenfor.

Vi har synkroniseret på tværs af hele websitet og laver også nogle relaterede ændringer i vores:

Som altid, tak for at du benytter Lysgaard-vinduer.dk.
Du er velkommen til at sende os en mail til , hvis du har spørgsmål eller feedback.

Indholdsfortegnelse

1. Ændringer i denne Salgs- og leveringsbetingelser

Vi kan opdatere disse Salgs- og leveringsbetingelser fra tid til anden. Hvis vi gør det, giver vi dig besked om eventuelle væsentlige ændringer, enten ved at give dig besked på webstedet eller ved at sende dig en mail. Nye versioner af denne Salgs- og leveringsbetingelser finder aldrig anvendelse med tilbagevirkende kraft – vi fortæller dig den nøjagtige dato, de træder i kraft. Hvis du fortsætter med at bruge Lysgaard-vinduer.dk efter en ændring, betyder det at du accepterer denne Salgs- og leveringsbetingelser.

2. Hvem vi er

Lysgaard Vinduer & Døre A/S (sammen med repræsentanter, konsulenter, medarbejdere og direktører - kollektivt "Lysgaard Vinduer & Døre A/S og Lysgaard-vinduer.dk", "vi" eller "os") tilbyder information igennem artikler og produktsider, der hjælper ejere af private hjem med rådgivning, salg, levering og montage af nye vinduer og døre. Vores hovedservice er vores salgs- og montageydelser af vinduer og døre. Vi er en virksomhed baseret på salg i Danmark.
Lysgaard Vinduer & Døre A/S
Roskildevej 40
3650 Ølstykke
Danmark
CVR-nummer: 41473975
Telefon: (+45) 47 16 14 18
E-mail:
Website: https://www.lysgaard-vinduer.dk

3. Sådan gælder denne Salgs- og leveringsbetingelser

Denne Salgs- og leveringsbetingelser beskriver de oplysninger, vi indsamler fra dig, hvordan vi bruger disse oplysninger og vores retsgrundlag til at gøre det. Det dækker også, om og hvordan disse oplysninger kan deles og dine rettigheder og valg vedrørende de oplysninger, du giver os. Hvis du ser et ord med stort begyndelsesbogstav, er det defineret i vores Vilkår for Brug.

Vi bruger Privatlivsinformationer som beskrevet i vores Privatlivspolitik.
Vi bruger cookies og lignende teknologier som beskrevet i vores Cookie Politik.

Ved at benytte de Services som tilbydes af Lysgaard-vinduer.dk, anerkender du at du har accepteret vores Vilkår for Brug, og at du har læst og forstået denne Salgs- og leveringsbetingelser, vores Databehandleraftale, Privatlivspolitik og Cookie Politik.

4. Anvendelse

4.1 Anvendelse
Salgs- og leveringsbetingelser (”Betingelserne”) gælder for alle aftaler med Lysgaard Vinduer & Døre A/S‘s, CVR-nummer: 41473975, (”Virksomheden” eller “Sælger”) salg og levering af serviceydelser & montering af vinduer og døre til private- og erhvervskunder (”Kunden” eller” Køber”).

5. Aftalegrundlag

5.1 Aftalegrundlag
Betingelserne udgør sammen med Virksomhedens tilbud og ordrebekræftelser det samlede aftalegrundlag om Virksomhedens salg og levering af serviceydelser til kunden (”Aftalegrundlaget”). Kundens indkøbsbetingelser trykt på ordrer eller på anden måde meddelt til Virksomheden udgør ikke en del af Aftalegrundlaget.

5.2 Ændringer og tillæg
Ændringer af og tillæg til Aftalegrundlaget er kun gældende, hvis parterne har aftalt dem skriftligt.

6. Tilbud

Priserne er netto excl. moms, baseret på en samlet ordre og levering. Tilbud er gældende i 14 dage, med mindre anden skriftlig aftale er indgået. Det er købers ansvar at gennemgå og kontrollere at tilbuddet er i overensstemmelse med købers ønske. Dette gælder ligeledes, hvor der er givet pris ud fra udbudsmateriale. Ligeledes kan tilbud afvige i forhold til udbudsmaterialet. Såfremt anden ikke er beskrevet, anvendes de standart- profiler, -dimensioner og beslag som den valgte vinduesproducent anvender.

7. Ordrebekræftelse

Ordrebekræftelser hvorpå sælger yder vederlagsfri måltagning, har sælger det fulde ansvar for at måltagningen er udført korrekt, såfremt andet ikke fremgår af bekræftelsen. Det er købers ansvar at øvrige specifikationer i bekræftelsen er i henhold til købers ønsker, ligesom det er købers ansvar at elementmål og beslåning mm. kontrolleres før montering, således at eksisterende ikke demonteres unødigt ved evt. fejlopmåling fra sælger. Enhver ordre er bindende og bekræftes skriftligt overfor køber med angivelse af forventet leveringsuge og rettefrist. Køber er berettiget til skriftligt at ændre i ordren såfremt ændring er modtaget af sælger inden rettefristens udløb. Annullering er mulig såfremt denne er modtaget inden rettefristens udløb, dog debiteres køber 10 % af det samlede beløb. Ved annullering af ordre hvor på sælger har ydet vederlagsfri bistand ved teknisk vejledning og måltagning på købers adresse vil køber ydermere blive debiteret for omkostninger forbundet med bistanden for den tekniske vejledning og måltagning. I begge tilfælde debiteres minimum kr. 1.000,00 excl mom

8. Sælgers ret til forudbetaling, ikke at afgive tilbud, at annullere ordren eller afbryde samarbejdet

Hvor sælger fornemmer dårlig stemning, og et potentielt muligt problemfyldt samarbejde med køber forbeholder sælger sig ret til ikke at afgive tilbud. Det er til enhver tid sælgers betingelser der er gældende. Hvor sælger har fremsendt, køber ordrebekræftelse, har sælger ret til at annullere ordren helt eller delvist såfremt følgende betingelser ikke opfyldes:

– Køber misligholder betalingsbetingelser

– Præmisser der ikke fordrer til godt samarbejde eller øjensynligt vil fremme potentielle tvister

– Køber stiller urimelige krav og/eller betinger forhold ud over sælgers normale betingelser eller krav og forhold som ikke er mulige for sælger at opfylde

– Dårlig trivsel på arbejdspladsen forårsaget af ubehagelig tone og kommunikation mellem køber og sælger

– Køber ikke overholder eller direkte modsætter sig almindelige betingelser for godt arbejdsmiljø på arbejdspladsen

– Trusler, overgreb samt vold på arbejdspladsen

– Sælger kan til enhver tid, og når sælger betragter det som nødvendigt under hele forløbet, stille krav om forudbetaling, dette værende før ordren leveres og/eller før arbejdet påbegyndes.

Hvor købers ordre (produktion af vinduer og døre) er godkendt til produktion, og sælger ser sig begrundet til at afbryde samarbejdet, er køber forpligtiget til at modtage og betale den allerede bekræftede ordre. Hvor købers ordre er betalt, og hvor sælger ser sig begrundet til at afbryde samarbejdet, betragtes ordren som værende købers ejendom og uden ansvar og risiko for sælger.

9. Levering

Levering finder sted på købers adresse, eller efter særlig aftale på angivet byggeplads. Ved levering på byggeplads sker aflæsning ved nærmeste punkt i forhold til fast farbar vej. Særlige forløb på ruten og adressen, som forhindrer den umiddelbare adgang til leveringsadressen, herunder meget smalle veje, kuperet grund, koteletgrunde, kraftig bevoksning, viadukter, sommerhusområder mm. er uden sælgers ansvar. Alle leverancer sker med de af fabrikkens udvalgte standart biler. Det er ved forudgående skriftlig aftale, muligt at rekvirere mindre bil. Omkostning til mindre bil påhviler køberen. Ved levering kan der efter købers ønske aftales en leveringsdato hvor aflæsning vil finde sted. Sælger kan dog ikke garantere et fast klokkeslæt for hvornår leveringen vil finde sted. Levering finder sted på fast vej ved vognkant. Det er købers pligt at kontrollere at det korrekte antal enheder er leveret. Såfremt dette ikke skulle være tilfældet meddeles fejlen straks til sælger i henhold til betingelser jf. punkt 5 Modtagelse og reklamationer. Sælger hæfter ikke for forsinkelser, der skyldes force majeure, forsinkelse eller leveringsvanskeligheder fra sælgers leverandør, transporthindringer, samt andre afbrydelser i driften, som ligger uden for sælgers kontrol. I de tilfælde, hvor sælger i henhold til ovennævnte har forbeholdt sig ansvarsfrihed, berettiger overskridelse af leveringstiden ikke køber til at annullere ordren, med mindre omstændigheden kan

påregnes at vare over 3 måneder. Såfremt leveringstiden i øvrigt overskrides væsentligt, og overskridelsen er til betydelig ulempe for køber, er køber berettiget til skriftligt overfor sælger at kræve levering og samtidig fastsætte en endelig frist herfor. Denne frist skal være rimelig under hensyn til den allerede indtrufne forsinkelse. Sælger kan ved forsinkelser aldrig gøres ansvarlig for driftstab, avancetab, tabt arbejdsfortjeneste, eller andet indirekte tab, herunder udgifter vedrørende kran- og stilladsleje.

10. Betaling

Betalingsbetingelser fremgår at ordrebekræftelsen/fakturaen. Såfremt køber ikke overholder betalingsbetingelserne, skal der fra forfaldsdatoen svares renter og rykkergebyrer som udgør 2 % pr. måned samt rykkergebyr á kr. 100,00 pr. rykkerskrivelse. Såfremt levering ikke kan finde sted til den aftalte leveringstid pga. købers forhold, er sælger berettiget til at fremsendte faktura, hvor der kræves rettidigt betaling, som hvis levering havde fundet sted.

11. Modtagelse og reklamationer

Køber er forpligtiget til, hvad enten disse er afhentet på sælgers adresse eller leveret på byggeadresse, inden varernes forarbejdning/ibrugtagning, at sikre sig at disse er korrekte og mangelfri, samt at leveringen stemmer overens med bekræftelsen/fakturaen. Såfremt køber har indsigelser til leverancen, meddeles fejlen indenfor 24 timer til sælger efter afhentnings/leveringstidspunkt. Alle indsigelser, reklamationer, fejl og mangler skal meldes skriftlig med vedlagt billedmateriale som dokumentation. Reklamationer i forbindelse med fejl og mangler samt levering, vil blive behandlet skriftligt. Sælger sørger for at fejl og mangler bliver udbedret i henhold til de normale betingelser og standarter. Der henvises herefter til Vinduesindustriens og Glasbranchens visuelle retningslinjer og betingelser. Sælger forbeholder sig ret til at fakturere forbrugt tid ved uberettiget reklamation, dog debiteres minimum kr. 795,00 excl moms ved uberettiget reklamation. Sælger har i forbindelse med reklamation ret til at fremsende faktura på det fulde beløb. Køber er berettiget til at tilbageholde et beløb svarende til den udgift der er forbundet med udbedring af reklamationen, indtil reklamation er udbedret. Sælger fraskriver udtrykkeligt ansvar for tabt arbejdsfortjeneste, driftstab, dagbøder og andre tab.

12. Vederlagsfri bistand ved teknisk vejledning og måltagning

Hvor andet ikke er beskrevet, har sælger hvor der er tilbudt vederlagsfri bistand ved teknisk vejledning og måltagning, det fulde ansvar i forbindelse med tilbud, som giver anledning til ordre, når dette danner belæg for fremsendt ordrebekræftelse. Såfremt anden skriftlig aftale ikke er indgået, og der i tilbudsfasen tilbydes vederlagsfri bistand ved teknisk vejledning og måltagning, og tilbud ikke giver anledning til ordre, er sælger herefter uden ansvar for den tekniske vejledning og måltagning. Det er købers ansvar at kontrollere den øvrige specifikation i ordrebekræftelsen, dog ikke måltagning, samt at denne er i henhold til købers ønske og aftale. Herunder kontrol af blandt andet, beslåning/hængsling og slagretning, farver samt udseende og opdelinger ligesom bestilling og ønsker om ekstraudstyr, glas, profiler og beslag, samt øvrige specielle detaljer kontrolleres af køber.

12. Montering

Hvor sælger forestår montering, vil materialevalget samt den indvendige og udvendige afslutning, anvendes, foretages og udføres efter bedste skøn. Der tages forbehold for løse og dårlige sten, puds, ståltegl, sålbænke og fliser mm. hvad hulmure kan indeholde og hvor vidt disse er lukket af i false/ lysninger, skjulte ledninger og rørføring. Hvis ikke andet er beskrevet er følgende nævnte arbejder altid excl. i tilbud/ordre -maler, murer, vvs/blikkenslager, elektriker. Sælger forbeholder sig ligeledes ret til at fakturere forbrugt tid, samt materialeforbrug opstået i forbindelse med monteringen, forårsaget af uforsigelige udgifter.

14. Returvarer

Lagervare tages retur, og modtages kun franko i ubeskadiget, samt rengjort stand, og udelukkende efter forudgående aftale. Sælger fratrækker et returneringsfradrag på 20 % af den fakturerede værdi fra kreditnotaen. Returnering af vare skal foretages inden 14 dage fra fakturadato. Specielt hjemtagne eller specielt fremstillede produkter og vare tages ikke retur.

15. Gældende lov og værneting

15.1 Gældende lov
Parternes samarbejde er i alle henseender underlagt dansk ret.

15.2 Værneting
Enhver tvist, som måtte opstå i forbindelse med parternes samarbejde, skal afgøres ved Københavns Byret.

Disse opdaterede betingelser træder i kraft den 25. maj 2018 kl. 12.00 dansk tid, og gælder for alle handler, der blev gennemført på Lysgaard-vinduer.dk på det tidspunkt eller efter den dato.

Med venlig hilsen

Lysgaard Vinduer & Døre A/S

Der tages forbehold for trykfejl
Sidst opdateret: 14. oktober 2021