Vinduer til både private og erhverv


Altid af høj kvalitet

FÅ ET UFORPLIGTENDE TILBUD - KLIK HER

Kræver det tilladelse af skifte vinduer og døre

Udskiftning af vinduer og døre i boligen kræver ingen ansøgning, meddelelse eller godkendelse hos kommunen. Udskiftning af vinduer og døre kræver ligeledes ej heller indberetning til BBR-data registreret/meddelelsen.

Der kan dog være områder hvor der er vedtaget særlige lokalplaner, byplanvedtægter eller en tinglyst deklaration, der har bestemmelser om bygningens ydre fremtræden samt materialevalg og lignende.

Fornyelsen af vinduer og/eller døre skal i øvrigt opfylde de bestemmelser, der er fastsat i bygningsreglementet.

Bygningsreglementet fastsætter mindstekrav for vinduers isoleringsevne. Disse værdier skal overholdes ved alt nybyggeri, ved større ombygninger samt ved enkeltforanstaltninger. Ved enkeltforanstaltninger forstås således, at påtænker du at skifte vinduer på en af husets hele facader skal kravene til vinduernes isoleringsevne overholdes i henhold til bygningsreglementet.

Det er altid dig som ejer som skal undersøge og har ansvaret for, hvilke regler og betingelser der er gældende for din ejendom.


© Copyright Lysgaard Vinduer & Døre

Top