Vinduer til både private og erhverv


Altid af høj kvalitet

FÅ ET UFORPLIGTENDE TILBUD - KLIK HER

Information om flugtveje

Det er vigtigt at du er opmærksom på eventuelle krav om flugtveje og redningsåbninger når du skal udskifte dine vinduer og døre.

Bygningsreglementet stiller krav om, at dit hus skal have flugtveje og redningsåbninger, så de personer, der opholder sig i huset, hurtigt kan redde sig ud i tilfælde af brand. Bygger du nyt eller bygger du til, er det vigtigt at du til enhver tid overholder de gældende krav der er til flugtveje i henhold til bygningsreglementet.

Skal du renovere er der andre regler der gælder, dog er det altid klogt at overveje hvilke muligheder der er for flugtveje i tilfælde af brand når du skal renovere. Ved renovering forstås at de eksisterende huller ikke ændres, det vil sige at de nye vinduer/døre har samme mål som de eksisterende vinduer og døre.

Hvis du bygger om

Eksisterende huse skal være bygget, så de opfylder de krav, der var gældende på det tidspunkt, da huset blev bygget. Det gamle hus skal altså ikke umiddelbart opfylde nye krav til flugtveje og redningsåbninger, der er blevet indført i bygningsreglementet, efter at huset er blevet bygget.

Når du bygger om, er du altså ikke forpligtet til at opfylde de nye krav. På den anden side må du heller ikke forringe husets brandsikkerhed ved f.eks. at ændre på flugtveje og redningsåbninger, så de bliver mindre sikre end før ombygningen.

Når du bygger nyt hus eller en tilbygning

Når du bygger et nyt hus, skal du sørge for, at bygningsreglementets krav til flugtveje og størrelse af redningsåbninger overholdes. Det samme gælder, hvis du bygger en tilbygning til dit eksisterende hus eller en ny 1. sal.

Det er altid dig, der som ejer skal undersøge og har ansvaret for, at gældende regler og betingelser for din ejendom om flugtveje er og bliver overholdt.


Lovtekst om redningsåbninger

Dimensionering og placering af redningsåbninger
For enfamiliehuse anses funktionskravet opfyldt, når beboelsesrum og køkken i selvstændigt rum har en redningsåbning direkte til det fri udført enten som vindue, dør eller som lem.

Funktionskravet anses for opfyldt når:

  • Redningsåbningens fri højde og bredde tilsammen er mindst 1,5 m og hverken højden eller bredden er mindre end 0,5 m.
  • Højden fra gulv til underkanten af redningsåbningen ikke er mere end 1,2 m.
  • Højden mindst er 0,6 m, når underkanten af redningsåbningen er mere end 2,0 m fra terræn.
  • Redningsåbningen er let at betjene og kan holdes fast i en stilling, så der er fri passage både indefra og udefra.

Udeladelse af redningsåbning i enfamiliehuse

Redningsåbninger kan normalt udelades, når der er en redningsmulighed gennem to af hinanden uafhængige naborum. Princippet kan fx. anvendes ved opsætning af udestuer foran redningsåbninger.


© Copyright Lysgaard Vinduer & Døre

Top