Vinduer til både private og erhverv


Altid af høj kvalitet

FÅ ET UFORPLIGTENDE TILBUD - KLIK HER

Indeklima

Boliger der renoveres og får udskiftet de gamle vinduer og døre til nye lavenergirigtige og tætte vinduer og døre kan give udfordringer i forhold til kondens på vinduer og døre. Kondens opstår, når varm og fugtig luft afkøles mod en kold flade f. eks. en rude. Efteråret og den tidlige vinter er ”højsæson” for kondensdannelse på ruderne, bl.a. fordi nætterne og morgnerne er kølige samtidig med, at vi tænder for varmen og for brændeovnen. I perioder med hård frost hvor temperaturforskellen mellem inde og ude er meget stor, øges risikoen for kondensdannelse yderligere.

Luftes der f. eks. ikke tilstrækkeligt ud, sætter duggen sig som kondens på ruderne, hvilket er til stor gene for boligens beboere. Der er kun én måde, hvorpå fugt i boliger kan fjernes. Det er ved at opvarme og udlufte.

 

Hvorfor har jeg problemer med kondens på ruderne?

Problemerne omkring kondensdannelse opstår fordi vi har forskellige temperaturer i forskellige rum. Fugt og kondens sætter sig oftest de koldeste steder, typisk på ruder i sove- og vådrum, hvor temperaturen er lavere end i andre rum.

Vi udlufter for lidt

I perioden fra ultimo oktober til ultimo januar er behovet for udluftning i boligen størst, men det er typisk i disse måneder, at vi lufter mindst ud. Den fugt, der har ophobet sig i boligen over sommeren, skal udluftes hen over efteråret, og bliver den ikke det, sætter fugten sig som kondens. Problematikken forværres kun af, at vi i efteråret og vinteren ofte tørrer vasketøjet mv. inden døre, hvilket kun gør behovet for udluftning større.

Dårligt luftskifte

I efteråret og vinteren sidder vi typisk for nedrullede gardiner og persienner. Dette betyder, at der opstår stillestående luft mellem ruderne og gardinerne/persiennerne. Det resulterer i, at luften her nedkøles og derfor sætter sig som kondens på ruden. Kombinationen af forskellige rumtemperaturer, høj luftfugtighed og stillestående luft giver gunstige forhold for kondensdannelse. Når fugt først har sat sig som kondensdråber på vinduet, er det for sent at ventilere dette væk. Tag derfor et stykke klæde/køkkenrulle og tør vinduet over.

Vær grundig med udluftningen

Gør boligen vinterklar ved en ekstrem grundig gennemluftning af alle rum. Altså i rigtig mange timer hvor man lader vinduer og døre stå på vid gab, mens man er hjemme. Der skal luftes ud, så den ophobede fugt i bygge og boligmaterialerne forsvinder. Endvidere skal man være særlig opmærksom på dagligt at udlufte vådrum og soverum grundigt. Disse rum er kendetegnede ved at være små, fugtige, have ringe luftcirkulation og lavere rumtemperatur, hvilket giver gunstige forhold for kondensdannelse.

Indeklimahåndbogen fra SMI anbefaler, at den relative luftfugtighed indendørs højst må være på 40-45 %. I oktober er den i en typisk bolig oftest 60-80 %, så der skal luftes rigtigt meget ud. Du kan måle luftfugtigheden i din bolig med et hygrometer. Du får størst effekt af udluftningen, når udeluften er tør, typisk fra oktober og vinteren over.


© Copyright Lysgaard Vinduer & Døre

Top